Polski Italiano Deutsch Россию Française English Česky
Skip Navigation LinksÚvodní stránka

Úvod do problematiky Centrální evidence válečných hrobů

Na stránkách Centrální evidence válečných hrobů jsou prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech. Informace jsou shromažďovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Ministerstvo obrany - Valy

Zákon definuje válečný hrob jako místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost. Údaje o českých válečných hrobech v zahraničí obdobným způsobem shromažďuje Ministerstvo obrany.

Informace zveřejněné na těchto stránkách je možno vyhledávat, třídit a prohlížet prostřednictvím odkazů v levé části obrazovky, ikon zobrazených v záhlaví a příslušných formulářů.

ČS válečné hroby ve Velké Británii

Socha Čechie na hrobu legionářů v Irkutsku

Pomník českého krále Jana Lucemburského u Kresčaku

Shromažďování informací o válečných hrobech je neukončený proces, do kterého se může zapojit každý zájemce o problematiku válečných hrobů. Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností nebo prostřednictvím Ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.